Nữ trưởng phòng dùng tuyệt chiêu độc để kí được hợp đồng