Giao hàng đúng nhà người yêu cũ và cái kết Hibiki Ootsuki